این فروشگاه دارنده نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد